Акты Виленской археографической комиссии (в 39 томах), 1

Акты Виленской археографической комиссии (в 3...

Акты Гродненского земского суда с XVI по XVII в.

Серия документов по социально-экономической и политической истории Белоруссии и Литвы 14—19 вв. (т. 1—39, Вильна, 1865—1915). Документы подобраны и классифицированы по формальному признаку. Тома 1, 2, 9, 17, 18, 21, 22 содержат материалы земских и копных судов, освещающие различные вопросы истории Литвы в 15—18 вв. Здесь имеются сведения о состоянии земледелия, о положении крестьян, их социальном расслоении и т. д. В АВАК опубликованы т... Болей »


Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон, Рада БНР (1982—1997)

Рада БНР (1982—1997)

Падзеі. Дакументы. Асобы

Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон

Кніга прысвечаная дзейнасці беларускага дзяржаўнага прадстаўніцтва ў эміграцыі часоў кіравання Язэпа Сажыча (1917—2007). Гэтае выданне — храналагічны і зместавы працяг папярэдніх: “Рада БНР (1947—1970)” (Мінск, 2013) і “Рада БНР (1970—1982)”. Публікуюцца пратаколы, дакументы з дзейнасці Рады БНР 1980-х — пачатку 1990-х гг., ліставанне, бібліяграфія, хроніка, біяграфічныя нарысы пра асобных дзеячаў. Гістарычны нарыс адлюстроўвае асноўныя... Болей »


Дзярновіч Алег, укладальнік, Рэабілітацыя

Рэабілітацыя

Зборнік дакументаў і нарматыўных актаў па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 1920-1980-х гадоў у Беларусі

Дзярновіч Алег, укладальнік

У гісторыка-юрыдычным зборніку “Рэабілітацыя” сабранае і сістэматызаванае заканадаўства, паводле якого ў БССР і СССР у 1920—1980-х гадах адбываліся палітычныя рэпрэсіі. Праследжаная таксама гісторыя рэпрэсіўных органаў і іх трансфармацыі. У храналагічным парадку пададзенае заканадаўства СССР па рэабілітацыі ахвяраў рэпрэсіяў, пачынаючы ад спробаў 1950-х гадоў і заканчваючы 1990 г. Паказанае станаўленне рэабілітацыйнага заканадаўства Рэс... Болей »


Geniusz Łarysa, Ptaki bez gniazd

Ptaki bez gniazd

Geniusz Łarysa

Oryginał wspomnień Łarysy Geniusz w języku białoruskim, sporządzony cyrylicą, w wersji maszynopisowej jest zdeponowany w Dziale Rękopisów i Unikatowej Książki w Bibliotece im. Jakuba Kołasa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Ów oryginał stanowił podstawę do przygotowania tłumaczenia w języku polskim. Polskiemu czytelnikowi osobliwa może wydawać się pisownia nazwisk białoruskich. Nazwisko samej Autorki wspomnień pojawia się w książce w... Болей »


Кузьняцоў Ігар, склад., Расстраляныя ў Мінску

Расстраляныя ў Мінску

Індэкс грамадзянаў, расстраляных у Мінску ў 1920–1950-я гг. у 2-х ч. Ч. 2

Кузьняцоў Ігар, склад.

Індэкс ёсць пайменным спісам ураджэнцаў Беларусі, якія былі рэпрэсаваныя ў 1920–1950-я гг. у Мінску. Прыведзеныя дадзеныя дапамогуць сваякам і блізкім рэпрэсаваных даведацца пра іх трагічны лёс і працягнуць свае пошукі ў адпаведных архівах Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь. Для масавага чытача. Болей »


Антановіч Зінаіда, Канфесіянальныя архівы Беларусі XVIII - пачатку XX ст.

Канфесіянальныя архівы Беларусі XVIII - пачат...

дапаможнік

Антановіч Зінаіда

У дапаможніку разглядаюцца рэарганізацыя адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення, уласцівасці іерархіі кіраўніцтва і склад дакументаў архіваў хрысціянскіх і нехрысціянскіх канфесій, якія былі распаўсюджаны на беларускіх землях у XVIII - пачатку XX ст. і пакінулі аб’ёмную спадчыну ў архівасховішчах Беларусі. Болей »


Sierba Michał, Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Sierba Michał

Niniejsze opracowanie obejmuje lustrację królewszczyzn województwa podlaskiego z 1602 r. Jest to trzecia wydana lustracja tego województwa. W 1959 r. Jerzy Topolski i Jerzy Wiśniewski opublikowali zaledwie fragmentaryczną z 1570 i pełną z 1576 r. Ten tom ma stanowić kontynuację ich dzieła. Dzięki temu historycy będą mogli łatwiej prześledzić rozwój gospodarczy Podlasia na przełomie XVI i XVII w., co powinno w przyszłości zaowocować szer... Болей »


Pamiętnik Wileński

Pamiętnik Wileński

Pamiętnik Wileński jest pamiętnikiem wyjątkowym.Został napisany przez grono wybitnych autorów - znawców tematu,m.in Czesława Miłosza,Stanisława Cata-Mackiewicza, Stanisława Swianiewicza.Składają się nań wspomnienia,szkice literackie,przyczynki historyczne i etnograficzne dotyczące byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego,ze szczególnym uwzględnieniem jego stolicy - Wilna. Болей »


Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest jedną z ważniejszych publikacji, jakie mówią o historii tego miasta. Jej autorami było ponad sześćdziesięciu dawnych żydowskich mieszkańców, którzy po wojnie spisali wspomnienia o swoim rodzinnym mieście, nie istniejącym już w tym kształcie, w jakim je znali. Księga została wydana oryginalnie w Tel Awiwie w 1975 roku przez dwie organizacje bielskich Żydów – Ziomkostwo Bielskie w Izraelu oraz... Болей »


Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia

Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia

Źródła do badań genealogicznych

„Ten zbiór artykułów dotyczących przeszłości rodzin, rodów z Mazowsza i Podlasia w ujęciu genealogiczno-archiwistycznym jest adresowany nie tylko do specjalistów, ale również do tych wszystkich, którzy poszukują informacji o swoich przodkach urodzonych w Polsce północno-wschodniej. Oprócz omówień dziejów poszczególnych rodzin (np. aktorki Hanki Bielickiej) można tu znaleźć szczegółowe dane o drobnej szlachcie, która osiedliła się m.in. ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-42]   Наступная   Апошняя