Глагоўская Лена

 

Глагоўская Лена :: Выданьні

Głogowska Helena, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku

Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku

Głogowska Helena

Stosunki polsko-białoruskie wyróżniają się znaczną specyfiką we współczesnym ładzie międzynarodowym przede wszystkim ze względu na zróżnicowany status głównych ich podmiotów, którymi są państwa Rzeczpospolita Polska i Republika Białoruś. W ciągu XX wieku w przestrzeni geograficznej Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącej ich obecne terytoria, ulegały radykalnym zmianom granice państwowe. Różny był też w tym czasie status ziem polskich i... Болей »


Głogowska Helena, Białoruś 1914–1929

Białoruś 1914–1929

Kultura pod presją polityki

Głogowska Helena

W poznaniu politologicznym istotne miejsce zajmuje kwestia przeobrażeń ustrojowych i społecznych różnych krajów. W tym względzie na szczególną uwagę zasługuje Białoruś. Jest to kraj bezpośrednio graniczący z Polską. Historyczne losy Białorusi splotły się z losami Polski tak poprzez zmiany granic, jak i kształtowanie się narodów oraz ich kultur. Szczególny rozdział w dziejach przeobrażeń państwowych i kulturowych Białorusi zaznaczył się ... Болей »


Stosunki polsko-białoruskie

Stosunki polsko-białoruskie

Historia i współczesność

Praca zbiorowa pt. „Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność" wydana pod redakcją Doroty Michaluk w wydawnictwie Avalon to drugi tom studiów z serii: „Białoruś: historia-kultura-polityka". W pracy zaprezentowano kilkanaście artykułów poświęconych zagadnieniom polsko-białoruskich związków historycznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych od czasów nowożytnych po współczesne. Ich autorami są znani historycy, politolodz... Болей »


Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні

Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні

беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік навуковых артыкулаў

Зборнік навуковых артыкулаў «Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні» вызначаецца актуальнасцю тэматыкі і прысвечаны шырокаму колу праблем беларуска-польскіх моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей. Зборнік разлічаны на беларускіх і польскіх даследчыкаў — спецыялістаў у галіне філалогіі, гісторыі і культуралогіі, а таксама на навукоўцаў іншых замежных краін, выкладчыкаў, настаўнікаў, студэнтаў, усіх зацікаўленых бел... Болей »


Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostoc...

Próbując oceniać stosunki między Polakami a Białorusinami w latach II wojny światowej i okresie powojennym, najpierw trzeba poświęcić wiele uwagi wzajemnym relacjom przed 1939 r., w tym polityce polskich władz wobec obywateli narodowości białoruskiej. Czy w rezultacie tej polityki Białorusini mieszkający w II Rzeczypospolitej byli zdecydowani stanąć w 1939 r. w jej obronie, a później - w nowych warunkach - być lojalni wobec polskich wła... Болей »


Acta Albaruthenica, tom 11

Acta Albaruthenica

tom 11

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumi... Болей »


ARCHE, 04 (121) 2013

ARCHE

Беларусь у цяні Палесся

04 (121) 2013

Нумар прысвечаны гісторыі і культуры Палескага рэгіёна. Ён працягвае традыцыю выдання тэматычных нумароў, прысвечаных гэтаму спецыфічнаму беларускаму рэгіёну, запачаткаванай у свой час вельмі папулярным сярод чытачоў № 3 за 2011 год. Сярод аўтараў — Аляксандр Пашкевіч, Андрэй Кіштымаў, Валер Кісель, Піліп Засім, Юзаф Абрэмбскі і інш. Болей »


ARCHE, 04(91)2010

ARCHE

Беларусы ў Варшаве

04(91)2010

* Elementarz. Dla dobrych dzietok katolikou * Бартноўска Катажына, Польская Беларусь * Баршчэўскі Аляксандар, «Нам памагала тое, што ў Беларусі стан з моваю дрэнны» * Баршчэўскі Аляксандар, Абрады, зьвязаныя з нараджэньнем і хрышчэньнем * Бэндык Эдвін, Сьмерць Homo economicus * Гарачка Ганна, Трагедыя Польшчы * Глагоўская Лена, «Прыгоды Казюка Сурвілы» * Дамброўскі Тадэвуш, Вершы * Дрозд Катажына,... Болей »


ARCHE, 03(32)2004

ARCHE

аналітыка • крытыка • эсэістыка • гісторыя • літаратура • палеміка • рэцэнзіі

03(32)2004

Тэма нумара — Полацак. Яго цэнтральная — паэтычная анталёгія "Полацак і палачане ў беларускай паэзіі ХХ стагодзьдзя". Таксама сярод аўтараў нумару — Алег Латышонак "Доўгае вяртаньне ў Полацак", Вітаўт Кіпель "Полацак у фармаваньні беларускага нацыянальнага сьветагляду", Сяргей Шыдлоўскі "Зьбіраньне Полацку ", Янка Брыль "Чатыры сустрэчы з Сафіяй", гутарка з Уладзімерам Арловым "Ленін ня раз бываў у Полацку…" і інш. Апрача гэтага, публік... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 37

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

37

Boris Ragula, Against the Current: The Memoirs of Boris Ragula (as told to Dr Inge Sanmiya). Montreal and Kingston: McGills-Que- en'sUniversity Press, 2005. XIV, 186 pp. (Per Anders Rudling) # В. I. Крывуць, Пад шыльдай,, дзяржаўнага выхавання ": рэалізацыя ўрадавых выхаваўчых канцэпцый на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1926-1939), Баранавічы: РВА БарДУ, 2010, 195 с. Наклад 110 экз. (Анатоль Трафімчык) # В. Р. Карнялюк, Крынкі ў1795-1918г... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-2]   Наступная   Апошняя