Паходня, 23 (85)

Паходня

грамадска-палітычная газет

23 (85)

Дети СНГ. Президенты стран СНГ активно плодят не только всевозможные политические инициативы, но и собственное потомство. «Власть» пересчитала многочисленных детей лидеров СНГ и попыталась выяснить, как они живут и к чему стремятся. Жажда власти. Повзрослевшие дети президентов стран СНГ нередко решают идти по проторенной их отцами дороге во власть. К этой категории можно отнести старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко... More »


Ігнатоўскі Усевалад Макаравіч, Гісторыя Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ сталецьця, Выданьне другое, стэрэотыпнае

Гісторыя Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ сталецьц...

У ХІХ і пачатку ХХ сталецьця Лекцыі, чытаныя студэнтам Беларускага Дзяржаўнага Універсытэту

Ігнатоўскі Усевалад Макаравіч

Курс гісторыі Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ сталецьця дагэтуль ніколі ні ў водным з унівэрсытэтаў ня чытаўся. Як і агульны курс гісторыі Беларусі, апрацованы і выданы раней, ён першы раз чытаўся ў нашым Беларускія Дзяржаўным Універсытэце. У васнову курсу паложаны запісы стыдэнтаў, што слухалі лекцыі новае гісторыі Беларусі ў 1922-23 акадэмічным годзе. Само сабою зразумела, што пры выкладаньні зусім новага курсу вельмі часта прыходзілася с... More »


Коршук В.К., Платонов Р.П., Романовский И.Ф., Богданович Е.Г., Государственность Беларуси

Государственность Беларуси

Проблемы формирования в программах политических партий

Коршук В.К., Платонов Р.П., Романовский И.Ф., Богданович Е.Г.

В предлагаемой монографии рассматриваются идеи, представления, прогаммные установки нолитических партий по вопросу государственности Беларуси со времени их возникновения и до наших дней. Показана борьба партий за осуществление этих идей, проанализированы сложные, противоречивые, порой драматические пути становления независимого белорусского государства. Книга предназначена всем, кто интересуется становлением и развитием белорусскою госу... More »


Беларусы ў свеце, 11/2008

Беларусы ў свеце

11/2008

Дзяды. У пачатку лістапада беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень памінання продкаў – Дзяды, калі беларусы прыходзяць на могілкі, прыбіраюць іх перад зімой і дзякуюць продкам за дзеянні пры жыцці. Геаграфія святкавання гэтай да ты была больш шырокая, чым у мінулым годзе. Месцы спачыну адданых беларусаў з кожным годам усё больш і больш становяцца вядомымі дзякуючы згуртаванню “Беларуская Нацыянальная Памяць”, на іх сайце можна знайсці лю... More »


Вольная Серабранка, 07 (11)

Вольная Серабранка

Мясцовае недзяржаўнае грамадска-палітычнае выданьне

07 (11)

Нягледзячы на тое, што, павод­ле слоў кіраўніка краіны, крызісу ў нас няма, жыхары Серабранкі, значная частка якіх працуе на МАЗе, МТЗ, ММВЗ, пачынаюць атрымліваць трывожныя сігналы з родных прадпрыемстваў. Як паведамілі нашаму выданню кампетэнтныя крыніцы з Мінскага аўтамабільнага заводу, адбываецца істотнае скарачэнне вытворчасці, бо рэзка абвастрылася праблема са збытам прадукцыі. З-за сусветнага эканамічнага крызісу традыцыйныя паку... More »


Мастоўская Праўда, 20 (67)

Мастоўская Праўда

грамадзка-інфармацыйнае выданне Мастоўшчыны

20 (67)

Што Еўразвяз можа даць Мастоўшчыне? 16 лістапада, актывісты Мастоўскага Руху “За Свабоду” распаўсюдзілі ў горадзе Масты, а таксама вёсках Лунна, Дубна, Мікелеўшчына, Масты Правыя і Масты Левыя 400 асобнікаў брашуры “Што Еўрапейскі Саюз можа даць Беларусі”. Такім чынам актывісты Руху “За Свабоду” далі магчымасьць жыхарам Мастоўскага раёна падрабязна даведацца пра магчымсьці супрацоўніцтва Еўрасаюза і Беларусі. Па словах рэгіянальнага каа... More »


Сокольницкий Михал,

"Исполнено по высочайшему повелению..."

Рапорт, поданный Наполеону начальником его контрразведки, польским генералом Михалом Сокольницким, с рекомендациями «о способах избавления Европы от влияния России...»

Сокольницкий Михал

Книга создана в результате успешного творческого сотрудничества историков, Белорусского государственного университета и ученых Франции. Впервые широкие читательские круги, а в особенности историки, занимающиеся проблемами европейской истории второй половины XVIII - первой четверти XIX в., получают возможность ознакомиться с рапортом (докладом) польского генерала Михала Сокольницкого, выполненным для Наполеона накануне вторжения его арми... More »


Швед Вячеслав, Торговля в Беларуси в период кризиса феодализма (1830-1850-е годы)

Торговля в Беларуси в период кризиса феодализ...

Швед Вячеслав

Автор монографии исследует функционирование рынка Беларуси в период рдзложения феодально-крепостнической системы и зарождения капиталистических отношений. В монографии освещается: состояние ярморочной, развозно-разносной, базарной и стационарной форм торговли, состав купечества и его капиталы, внешние и межрегиональные торговые связи белорусских губерний. Материалы книги основаны на глубоком изучении архивных источников, опубликованных ... More »


Чаропка Вітаўт, Храм без Бога

Храм без Бога

Раман

Чаропка Вітаўт

У рамане маладога празаіка адлюстроўваюцца гістарычныя падзеі мінулага Беларусі пачатку XVI стагоддзя: набегі крымскіх татар, аблога імі Слуцка, перамога літоўска-беларускіх войск над татарамі пад Клецкам, паўстанве беларускай шляхты на чале князя Глінскага супраць караля Жыгмонта. У цэнтры рамана вобраз воіна слуцкай дружыны Мацея Кузьмініча, які ў пагоні за асабістаю выгадаю становіцца на шлях пагодніцтва і злачынства, здраджвае сзаім... More »


Кодер Дональд, Мой Франциск Скорина

Мой Франциск Скорина

Эссе

Кодер Дональд

В литературном эссе автор - американский хирург - дает свое видение жизненного и творческого пути выдающегося мыслителя XVI в. Ф. Скорины, переводчика Библии на родной язык, заложившего духовные и нравственные основы национального самосознания белорусского народа. More »


First   Previous   [4083-4312]   Next   Last