Латышонак Алег

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Алег Латышонак.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Горальчук Барбара

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Барбара Горальчук.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom V, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom V, Zeszyt 1

Publication Place: Ciechanowiec

Publication Date: 2009

Editor: Tomaszewska Olga Regina, Tomaszewski Norbert

Publisher: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ISSN: 1895-7366

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1157.]

Pod koniec 2009 roku ukazał się V tom „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”. W dwóch zeszytach zawarto publikacje pracowników i osób współpracujących z „Rocznikiem” (zeszyt 1) oraz materiały z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi, odbytej w dniach 12-13 września 2009 roku (zeszyt 2). Na łamach zeszytu nr 1 „Rocznika” zamieszczono 16 artykułów naukowych i publikacji źródłowych oraz sprawozdanie z działalności Muzeum Rolnictwa w 2008 roku, o łącznej objętości 306 stron. W zeszycie nr 2 znalazło się sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi oraz 19 artykułów – referatów i komunikatów wygłoszonych w czasie jej trwania, o łącznej objętości 242 stron. Autorami i współautorami opracowań opublikowanych w V tomie „Rocznika”, obok pracowników Muzeum Rolnictwa (7 osób), byli badacze z zewnątrz (24 osoby), zarówno ci, którzy od wielu lat współpracują z Muzeum Rolnictwa, jak też uczestnicy sesji poświęconej ks. K. Klukowi.

Catalog: BTH

Periodicals: Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)

Contents

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za 2008 rok.

Czumaj Zenon, „Księga Łask” ze Sterdyni. Łaskami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Sterdyni i związany z nim kult

Dybowska Alicja, Wspomnienia o moim Ojcu Czesławie Dybowskim (1927-1999)

Jemielity Witold, Dekanaty: bielski, brański i drohiczyński w latach 1799–1807

Kucharski Karol, Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów

Mosiewicz Antoni, Wojenne losy Henryka Łapiaka i Stanisławy Łapiak z d. Miliszkiewicz z Ciechanowca

Niewiarowska-Bogucka Krystyna, Malarstwo Ignacego Pieńkowskiego w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Ossoliński Grzegorz, Wiktor Ossoliński (1790–1860)

Panasiewicz Janusz, Ks. Krzysztof Kluk kluczem do badania stanu rolnictwa w dobrach ks. Staszica

Rostkowski Zbigniew, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Ciechanowieckiej

Sikorski Robert, Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?

Świerżewski Roman, Obrazki z wiejskiego urzędu. Urząd Gminy w Bogutach-Piankach w dwudziestoleciu międzywojennym

Szewczyk Jarosław, Uwagi o tematyce pieców i kominów w staropolskim piśmiennictwie XVI-XVIII wieku, na tle okresów późniejszych

Tomaszewski Norbert Dariusz, Echa konfederacji barskiej (1768-1772) na ziemi łomżyńskiej

Tyszka Andrzej, Wojciech Bogumił Jastrzębowski

Uszyńska Anna, Muzea skansenowskie szansą na zachowanie wartości kulturowej wiejskiej architektury drewnianej na południowo-zachodnim Podlasiu

Wiśniewski Marek, Zbiory Działu Techniki Rolniczej Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Worth reading:

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom XIV, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom XIV, Zeszyt 2

Katrzyna Braun, Matu, czarna, niebezpieczna. Mrówka w obiekcie zabytkowym # Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Poblematyka konserwatorska polichromii z Dworu z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarni # Grzegorz Dybowski, Problematyka konserwacji naczyń klepkowych w przestrzeni ekspozycji muzeum na wolnym powietrzu - profilaktyka, charakterystyka zagrożeń, metody konserwacji i realizacja # Martyna Grabowska, Nadzór konserwatorski jako... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom XIV, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom XIV, Zeszyt 1

Dorota Łapiak, Norbert Dariusz Tomaszewski, Ks. Krzysztof Kluk - polski Darwin? # Zbigniew J. Wójcik, Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) - XIX-wieczny kontynuator przyrodniczo-rolniczego pisarstwa ks. Krzysztofa Kluka # Ewa Bohusz-Rubaszewska, Miecznik Józef Ołdakowski i rodziny jego potomków. Wspomnienie o ślicznej Jadzi - Szadkowscy, Gutkowscy # Kazimierz Kozakiewicz, Eufrozyn Sagan - przyrodnik, muzealnik i popularyzator nauk o Ziemi... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom XIII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom XIII

Teresa Ciecierska-Chłapowa,Przyczynek do historii pomnika ks. Krzysztofa Kluka # Wiktor Zygmunt Łyjak,Stefan Ciecierski w świetle akt notarialnych Józefa Noskowskiego z Warszawy # Zbigniew J. Wójcik,Uwagi o treści niektórych rękopisów z okresu posługi ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu # Zbigniew J. Wójcik,Zpodróży naturalistycznych Antoniego Wagi (l799-l890) po kraju (Uwagi w nawiązaniu do sprawowania z wycieczki do Ojcowa w 1854 r.) ... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom XII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom XII

Zbigniew J. Wójcik, Profesora Stanisława Litaka (1932-2010) studia nad Krzysztofa Kluka mapą diecezji łucko-brzeskiej # Norbert Dariusz Tomaszewski, Sprawozdanie z konferencji „Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej" # Eryk Kotkowicz, Maciej i Michał Starzeńscy jako kolatorzy kościoła w Strabli # Olga Regina Tomaszewska, Norbert Dariusz Tomaszewski, Ludwik Kosiorek (ok. 1812-1875) - zapomniany burmistrz ciechanowiecki # ... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom X, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom X, Zeszyt 1

Bohusz-Rubaszewska Ewa, Panienka z nadbużańskich Wszebor. Korespondencja i notatki z lat młodzieńczych Marii Łupińskiej (1900 - 1904) # Bohusz-Rubaszewska Ewa, Spacer po cmentarzach. Śladami wybranych rodzin z Czyżewa i okolic # Czołomiej Sylwester, Sernik – rekonstrukcja zatraconego obiektu małej architektury # Górski Piotr Władysław, Znaleziska zoologiczne z Gabinetu Historii Naturalnej Anny ks. Jabłonowskiej (1728 - 1800) jako czynni... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom X, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom X, Zeszyt 2

MODA KOBIECA W LATACH 1890-1990 (Pokłosie sesji popularno-naukowej odbytej w Muzeum Rolnictwa w dniu 17 maja 2014 roku) # Joanna Mruk, Moda w ciężkich czasach. Ubiór kobiecy w czasie okupacji w Warszawie # Ewa Tamara Kędziorek, Między obyczajnością a modą - kobiece stroje plażowe w XX wieku # Zuzanna Żubka-Chmielewska, Ubrań drugie życie - komentarz do wystawy „Dokąd sięgam pamięcią. Moda kobieca 1890-1990" # II. PODLASIE RODU CIECIER... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, IX

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

IX

Najbardziej przekonywujących argumentów do filozofii Oświecenia dostarczył ks. Krzysztof Kluk we wstępach i rozwinięciach swych dzieł przyrodniczych, a w omawianym przypadku zoologicznych. We wprowadzeniu do wydanego w latach 1779-1780 dzieła Zwierząt domowych... ujął on credo swych badań i publikacji w następujących słowach: „Treść moich zamysłów iest, pisać o Pielęgnowaniu i Zażyciu Zwierząt domowych (...) i stosowałem się do gospodar... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, VIII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

VIII

W 1862 r. w Petersburgu, z dala od cenzury warszawskiej i wileńskiej, znany historyk Michał Baliński (1794-1864) ogłosił książkę Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historii od założenia w roku 1579 do ostatniego jej przekształcenia w roku 1803. Badacze dziejów szkolnictwa wyższego stwierdzą, że uczelnia w mieście nad Wilią nosiła w tamtych latach różne nazwy, a w czasach Komisji Edukacji Narodowej (po 1773 r.) była nazywana Szkołą Główn... More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VII, Zeszyt 2

Brodzka-Bestry Maria, Wprowadzenie do wystawy "Rodziny kresowe i ich spuścizna * Tyszkiewicz Jan, Wacław Stankiewicz (1866-1940) leśnik i przyrodnik * Chodorek Maria Ewa, Wspomnienie o moim dziadku Wacławie Stankiewiczu * Pretkiel Janusz, Wspomnienie o profesorze Wacławie Stankiewiczu, lekarzu weterynarii * Pretkiel Mirosław, wspomnienie o inżynierze Kazimierzu Stankiewiczu oraz o Julii i Aleksandrze Rejmanie More »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VII, Zeszyt 1

Wójcik Zbigniew, O książce Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie ks. Krzysztofa Kluka * Górski Piotr Władysław, Śladami aptekarstwa, także ciechanowieckiego * Złotkowski Piotr, Początki roku Skłodowskich w świetle nowych danych historyczno-onomastycznych. Na tropie przodków noblistki * Murawska-Dereweńko Edyta, Translokacja XIX-wiecznego drewnianego kościoła z Bogut-Pianek do Ciechanowca More »