Спадчына, 2/1990

Спадчына

часопіс Беларускага фонду культуры і Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Беларусі

2/1990

Сведчанні слова. Аўтар «Слова аб палку Ігаравым» быў не толькі геніяльным мастаком, але і выдатным гісторыкам. Можна толькі здзіўляцца, наколькі ўсебакова і глыбока ведаў ён жыццё сучаснікаў і мінулае свайго народа, як упэўнена арыентаваўся ў заблытаным лабірынце тагачасных між-княжацкіх адносін, абцяжараных бясконцымі ўсобіцамі. У складанай удзельнай мазаіцы XII ст. аўтар «Слова...» убачыў і своеасаблівасць Полацкага княства. найболын ... Болей »


Бельскі Гостінэць, 4 (35) 2006

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

4 (35) 2006

Już niebawem, nakładem Stowarzyszenia „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach", przy wsparciu Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Ministerstwa SWiA i WOAK-u w Bia­łymstoku, ukaże się pierwszy tom zbioru etnograficznego z serii „Pieśni Ziemi Biel­skiej". Serię inauguruje muzyczna monografia gminy Orla, przygotowana przez Stefana Kopę, muzyka, folklorystę, animatora kultury, nauczyciela, niestrudzonego popularyza­tora kultury muzycznej wśród pod... Болей »


Бельскі Гостінэць, 3 (34) 2006

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

3 (34) 2006

We wrześniu br. przeprowadzone zostały badania archeologiczne na łąkach w okoli­cach wsi Szeszyły. Wybór miejsca nie był przypadkowy, w ubiegłym roku rozpoznano bowiem znajdujące się nieopodal grodzisko z przełomu XII i XIII w. Wykopaliska te stano­wiły jeden z etapów prowadzonego od kilku lat rozpoznania grodów środkowego Podla­sia, realizowanego przez ekipę z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dotych... Болей »


Бельскі Гостінэць, 1-2 (32-33) 2006

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

1-2 (32-33) 2006

Genezy fotografii można doszukiwać się już w 1727 r., kiedy J. H. Schultze stwierdził światłoczułość soli srebra. Przełom w historii wspomnianej dziedziny nastąpił jednak ponad sto lat później. Za datę powstania fotografii i upowszechnienia samego terminu uważa się 1839 r., kiedy L. J. M. Deguerre ogłosił zasady dagerotypii, a W. H. Talbot - talbotypii. W ciągu następnych dziesięcioleci fotografia przeszła długą i skomplikowaną drogę. D... Болей »


Бельскі Гостінэць, 3 (31) 2005

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

3 (31) 2005

Прыгожым чэрвенскім днём 1896 г. у невялікае падляшскае сяло Пасынкі прыйшла вялікая радасць. У прыхадскім доме з'явіўся на свет прыгожы хлопчык, якому вялелі даць імя Яраслаў. Ягоныя бацькі - а. Васілій і матушка Сафія Кастыцэвічы не прадбачвалі меандраў ягонай жыццёвай дарогі. Ведалі адно, што сына трэба выхаваць у праваслаўнай набожнасці, высокай культуры, маралі і дысцыпліне. (Адсюль наш род, фрагмэнт) Болей »


Бельскі Гостінэць, 2 (30) 2005

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

2 (30) 2005

Każdy, kto przejeżdża dziewiętnastką z Bielska do Białegostoku, w połowie drogi mija dwie cerkwie w Rybołach. Drewniana, cmentarna cerkiew św. Jerzego stała niegdyś w Kożanach. Druga cerkiew - murowana Św. Kośmy i Damiana - powstała w 1874 r. W jej wnętrzu znajduje się cudowna ikona Matki Bożej Różańskiej, która już osiemnaście lat daje siły duchowe niestrudzonej parze - o. Grzegorzowi i matuszce Antoninie Sosnom. Czterdzieści pięć lat ... Болей »


Бельскі Гостінэць, 1 (28) 2005

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

1 (28) 2005

W okresie swojej świetności wieś Tokary liczyła blisko trzysta nume­rów i ponad tysiąc mieszkańców. Pod tym względem w północno-zachod­niej części powiatu brzeskiego nie stanowiła jednak wyjątku. Ziemie w tych okolicach były urodzajne, a zatem i wsie ludne. Od wieków ludzie chętnie się tu osiedlali, możnowładcy zaś zabiegali o sfery wpływów. Jeszcze w piętnastym stuleciu wiele ziem było tu własnością wielkich książąt, którzy z czasem za... Болей »


Бельскі Гостінэць, 4 (28) 2004

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

4 (28) 2004

Sześćdziesięciolecia. Powoli zachodzi za horyzont dziejów Bielska Podlaskiego rok 2004, rok kilku rocznic, przede wszystkim sześćdziesięcioletnich. Pierwsza z nich, to wyzwole­nie miasta spod okupacji niemieckiej, które miało miejsce 30 lipca 1944 r. Po kilku koszmarnych latach ludzie odetchnęli z ulgą i zaczęli odbudowywać wszystkie przejawy życia społecznego, w tym szkolnictwo. Dzięki zaangażowa­niu nauczycieli i rodziców od września ... Болей »


Бельскі Гостінэць, 2-3 (26-27) 2004

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

2-3 (26-27) 2004

Obok bielskiego ratusza - architektonicznej perełki miasta - od połowy kwietnia b. r. trwa budowa marketu (super?). Prowadzi ją lubelska firma. Nie chciałbym wchodzić w zawiłości prawne, którą obrosła ta inwestycja oraz emocje, które wzbudza u bielskich handlowców. Wyrażam jedynie raz jeszcze dezaprobatę dokonania transakcji sprzedaży placu obcemu kapitałowi przez władze miasta w grudniu 1999 r. Zaprzepaszczono tym samym szansę wszechst... Болей »


Бельскі Гостінэць, 1 (25) 2004

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

1 (25) 2004

На вуліцы Траўгутта, даўняй Брэсцкай, у двухсотгадовым драўляным доме, вялікім быццам двор, пражывае Надзея Божко. За сабою мае ўжо 92 зім ды вёснаў і шмат пражытага. Любіць да гэтага вяртацца ўспамінамі, хаця побач ясных момантаў жыцця, былі і драматычныя. Дачка патомных бельскіх мяшчан Артысевічаў - Іосіфа і Сафіі з д. Антыховіч, дзяцінства і маладосць правяла на Дубічах. Гэтая старая вуліца была заселена ў большасці рамеснікамі - гар... Болей »