Цярпіцкі Віталі, Гісторыя пабудовы Беларускае Праваслаўнае Царквы імя Сьв. Еўфрасіньні Полацкай у Саўт Рывэры, Нью Джэрзі.

Гісторыя пабудовы Беларускае Праваслаўнае Цар...

Цярпіцкі Віталі

Дзеля больш дакладнейшага апісаньня абставін, якія спрычыніліся да заснаваньня беларускай праваслаўнай царквы ў Саўт Рывэр, Н.Дж., я рашыў апублікаваць у цэласьці справаздачу сп. Уладзіміра Брылеўскага. Хоць прайшло шмат гадоў, калі гзта справаздача была напісана, аднак яна перакіне думкі чытача у той пэрыяд часу. Тыя асяродкі, на сёньняшні дзень, захавалі сваё нацыянальнае і рэлігійнае аблічча, якія, у першую чаргу, стараліся звснавац... Болей »


Куліковіч Мікола, Беларускі песенны зборнік, Выпуск 5-ы

Беларускі песенны зборнік

Патрыятычныя беларускія сьпевы для хору

Куліковіч Мікола

У пятым выпуску (ён друкуецца раней чарговага) "Беларускага песеннага зборніку" зьмешчаныя (апрача трох рэчаў) арыгінальныя творы, якія напісаныя ці перапрацованыя на харавы склад. Аўтар трымаўся тутака мэты даць больш даступныя рэчы для аматарскага выкананьня, таму некаторыя сьмпевы, што ўзятыя із большых ягоных вакальна-сымфанічных твораў ("Кастусь Каліноўскі", "Сакавік", "Пагоня") прыведзеныя ў значна прасьцейшым і скарочаным выглядз... Болей »


Дерябин А.И., Гражданская война в России. 1917-1922: Национальные армии

Гражданская война в России. 1917-1922: Национ...

Дерябин А.И.

Книга в научно-популярной форме рассказывает о возникновении и боевых действиях вооруженных сил различных государств, которые появились на территории бывшей Российской Империи после октября 1917г. Главное место в книге отведено истории национальных армий, их организации, униформе, снаряжению и вооружению, знакам различия и отличия отдельных родов войск и формирований. Среди немногочисленных изданий на эту тему книга выделяется историчес... Болей »


Дробязко С. И., Вторая мировая война 1939—1945. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС

Вторая мировая война 1939—1945. Восточные доб...

Дробязко С. И.

Книга п научно-популярной форме рассказывает об эстонских, латвийских, литовских, белорусских и украинских добровольных формированиях, принимавших участие во Второй мировой войне в составе вооруженных сил нацистской Германии. Издание выделяется исторической достоверностью, объективностью подхода к описываемым событиям, новизной и полнотой привлеченных архивных документов и печатных материалов, содержит мною уникальных фотографий и цветн... Болей »


Казлоў Леў, Цітоў Анатоль, Беларусь на сямі рубяжах

Беларусь на сямі рубяжах

Казлоў Леў, Цітоў Анатоль

Упершыню ў Беларусі на аснове дакументальных і картаграфічных крыніц разглядаецца гісторыя фарміравання граніц Беларусі - ад старажытных часоў да сучаснасці. Для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі, пытаннямі яе суверэнітэту і незалежнасці Болей »


Letter to a Russian Friend

Letter to a Russian Friend

A "Samizdat" publikation from Soviet Byelorussia

The Byelorussian Soviet Socialist Republic is one of the 15 constituent republics of the Soviet Union/ It borders in the West on Poland and is surrounded on other sides by the Ukrainian, Russian, Latvian and Lithuanian Soviet republics. Болей »


Цітоў Віктар, Народная спадчына

Народная спадчына

матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалыгічнай разнастайнасць

Цітоў Віктар

У працы разглядаецца традыцыйная беларуская культура канца XVIII — пачатку XX ст. — драўлянае дойлідства, на-роднае адзенне, ежа, земляробства і жывёлагадоўля. Апрача этнаграфічных матэрыялаў шырока выкарыстоўваюцца даныя сумежных дысцыплін — гісторыі, археалогіі, геаграфіі, дыя-лекталогіі, фалькларыстыкі і інш. Упершыню асвятляюцца рэ-гіянальна — тыпалагічныя асаблівасці звычаяў і абрадаў. Для гісторыкаў, этнографаў, краязнаўцаў, усіх,... Болей »


Алексеев Леонид, Археология и краеведение Беларуси

Археология и краеведение Беларуси

XVI в. — 30-е годы XX в.

Алексеев Леонид

В итоге кропотливой работы над источниками в архивах и библиотеках автору удалось проследить историю изучения археологических памятников Беларуси с XVI в. до 30-х годов XX в., показать, как стадия собирания кол­лекций постепенно сменилась научным интересом к восстановлению прошлого, к его исследованию путем археологических раскопок. Адресуется историкам, археологам, краеведам, учителям, музейным работ­никам. Болей »


Анішчанка Яўген, Палітычная гісторыя

Палітычная гісторыя

часоў падзелу Рэчы Паспалітай

Анішчанка Яўген

У гэтай кнізе змешчаны аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук, якую аўтар абараніў у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, а таксама дадатак у якім змешчана ананімная экспертыза ВАКа. Болей »


Цеханович Иван, Записки деда

Записки деда

для внука о ссвоих предках

Цеханович Иван

Данное произведение Ивана Осиповича Цехановича печатается по рукописи, которую предоставил издателю 15 июня 2004 года его внук Константин. Рукопись представляет собой блок ученических тетрадей в линейку, вложенных друг в друга и сшитых черной нитью. Обложка состоит из нескольких обложек ученических тетрадей, склеенных между собой. Обложки ранее, очевидно, были серо-зеленого цвета, в рукописи они потрепаны, имеется расслоение и частичная... Болей »