Авиация - партизанам 1941—1944

Авиация - партизанам 1941—1944

Документы и воспоминания

В сборнике публикуются документы и воспоминания об участии авиации в материально-техническом обеспечении партизанских формирований Беларуси и доставке людей через линию фронта. Документы хранятся в Национальном архи­ве Республики Беларусь, воспоминания — в Институте истории Национальной ака­демии наук, фотографии — в Белорусском государственном архиве кинофотофо-нодокументов. Книга рассчитана на студентов, научных работников, всех интер... Болей »


Булгаков Валер, История белорусского национализма

История белорусского национализма

Булгаков Валер

Работа над этой книгой была начата мной после поступления в аспирантуру при кафедре истории белорусской литературы БГУ в 1995 г. Моя тогдашняя научная руководительница Люба Тарасюк убедила меня отказаться от изучения литературы белорусской эмиграции в пользу творчества Франтишка Богушевича. Офици­альное литературоведение обходило вниманием фигуру Богуше­вича, что, вне сомнения, было способом идеологического контро­ля. Даже после обретен... Болей »


Ярмусик Эдмунд, Католический Костёл в Беларуси

Католический Костёл в Беларуси

в 1945 - 1990 годах

Ярмусик Эдмунд

Впервые в белорусской историографии исследуется широкий спектр проблем, связанных с положением католического Костела в Беларуси в послевоенный период. Болей »


Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны (22 июня —  август 1941 г.)

Беларусь в первые месяцы Великой Отечественно...

Документы и материалы

Публикуются документы и воспоминания, хранящиеся в Национальном архиве Республики Беларусь, других минских архивах, Государственном архиве Российской Федерации, о драматичном и недостаточно изученном периоде истории Беларуси — первых месяцах Великой Отечественной войны. Показана деятельность органов государственной власти, действия и настроения мирного населения и красноармейцев, экстренная эвакуация на восток. Сборник проиллюстрирован ... Болей »


Малыхіна Людміла, Міхнюк Уладзімір, Гістарыяграфія літоўска-беларускай ССР

Гістарыяграфія літоўска-беларускай ССР

Манаграфія

Малыхіна Людміла, Міхнюк Уладзімір

У манаграфіі абагульнены творчыя напрацоўкі айчынных і замежных гісторыкаў у даследаванні асноўных праблем гісторыі Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Літвы і Беларусі. Чытач знойдзе пераканаўчыя адказы на важнейшыя пытанні: чаму і калі была абвешчана рэспубліка, час яе існавання і матывы ліквідацыі. У асобных главах паказана, як выкладаецца гісторыя ЛітБела ў падручніках і дапаможніках для сярэдняй і вышэйшай школы Беларусі, разгледжан... Болей »


Ліцьвінка Васіль, Фальклор і этнакультура Чарнобыля

Фальклор і этнакультура Чарнобыля

З нагоды 20-годдзя сусветнай катастрофы

Ліцьвінка Васіль

У манаграфіі раскрыты станаўленне і развіццё фальклорна-этнічнай, абрадава-святочнай традыцыі ва ўсходняй і цэнтральнай частцы Палесся - рэгіёне праславяпскай культуры, які ў наш час пабыў злавесную пазву Чарнобыльскага. Пададзена праца тут беларускіх, рускіх, украінскіх і польскіх фалькларыстаў. Прааналізавана месца фальклору і этнічнай культуры ў сучасным кулыуралагічным кантэксце, сканструявана сучасная мадэль абрадава-святочнай трад... Болей »


Мікуліч Аляксей, Беларусы ў генетычнай прасторы

Беларусы ў генетычнай прасторы

Антрапалогія этнасу

Мікуліч Аляксей

Кніга падводзіць вынікі болыл чым трыццацігадовых экспедыцый-ных даследванняў аўтара. А.Мікуліч прапануе свой погляд на праблему антрапагенетычных дачыненняў паміж усходнеславянскімі этнасамі. Раз-глядаецца ўплыў навакольнага асяроддзя і экалагічна-антрапалагічная ўзаемасувязь, што складвалася ў працэсе этнагенезу беларусаў цягам болын як сотні пакаленняў. Праца выкананая ў аддзеле антрапалогіі і экалогіі Інстытута мастацтвазнаўства, эт... Болей »


Беларускія мастакі ў замежжы

Беларускія мастакі ў замежжы

Памяткавы альбом пра 20 гадавых выставак беларускага мастацтва і народных вырабаў ў Беларускім Грамадзкім Цэнтры ў Саўт-Рывэры (1973-1997 гг.)

Магутны Божа! ПАшлі нам лас ку Духа Твайго Сьвятога, Каторы дае і мацуе нашы душэўныя сілы, каб мы, уважна ўзіраючыся на гэтыя творы мастацкія, уяўлялі веліч сілы Твайго цудоўнага стварэньня ўсяго сьвету. Болей »


Czasopis, 12/2008

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne

12/2008

No i stało się. Marzenie Briana Scotta, wypowiedziane w wywiadzie w poprzednim numerze „Cz”, spełniło się. W listopadowych wyborach prezydenckich w USA zwyciężył kandydat demokratów Barack Obama. To historyczny moment w dziejach Ameryki, po raz pierwszy najwyższy urząd w państwie obejmie tam ciemnoskóry obywatel. Mimo sondaży od miesięcy wskazujących na zdecydowane zwycięstwo Obamy, jego triumf wywołał w świecie zaskoczenie. Nie wierzył... Болей »


Куфэрак Віленшчыны, 1(12)-2007

Куфэрак Віленшчыны

гісторыка-краязнаўчы і літаратурна-мастацкі часопіс Віленскага Краю

1(12)-2007

* "Мы заўсёды былі аднадумцамі" * "Я тут зусім адна..." * Гайдзінская І., Канстанцін Тукала * Гардынец Л., Абразкі з мінулага жыцця * ЖУКОВІЧ Васіль, "Лявон Бушмар" Кузьмы Чорнаг * Кажамяка У., Ходзіць вёскамі сіняе лета * Камінскі Аляксандр, Аможа гэта быў не Ягайла? * Касцевіч М., Баброўня * Лескець Сяргей, Ты мой брат * Панізнік В., Колькі слоў аб былым * ПАШКЕВІЧ АЛЯКСАНДР, Сымон Рак... Болей »