Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 7

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

7

* Kostycewiczowie * Ks. dr Józef (Atanazy) Reszeć * recenzje, polemiki: Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1996 / J. Byliński, Marcin Broniewski — trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994 / А. Цітоў, Пячаткі старажытнай Беларусі, Мінск 1993 / А. Цітоў, Вольныя беларускія месты, Мінск 1996 * Bajko Piotr, Nazwy miejscowe Polany Białowieskiej * Gomółk... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 6

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

6

* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodow... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 5

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

5

* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r. * Zat... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 4

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

4

* Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920 * Białokozowicz Bazyli, U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej * Choruży Wiesław, Białoruskie organizacje centrowe w powiatach ... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 3

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

3

* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplemen... Болей »


Гістарычны Альманах, 10

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

10

* Прадмова аргкамітэту і рэдакцыі * Белазаровіч Віктар, Вывучэнне аграрнай гісторыі Беларусі навейшага часу ў беларускай савецкай гістарыяграфіі * Варонін Васіль, Камяні з гістарычнымі надпісамі: загадка “Аляксандра” * Зайцаў Дзмітры, Погляды старца Арцемія на праблему веры і ведаў у кантэксце беларуска-расейска-украінскіх узаемаадносінаў * Ільін Аляксандр, Беларускі рух вачыма польскай паліцыі * Киштымов Андрей... Болей »


Гістарычны Альманах, 09

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

09

# Рэцэнзіі # Уступнае слова старшыні выканкама БГТ # Будзько Ірына, Гістарычна-лінгвістычная тэрміналогія: генезіс, дублетнасць, і перспектывы развіцця # Волошин Юрій, До питання про термінологію позначення старообрядців Стародубщини в історичних документах 18 – першої половини 19 ст. # Ганчарук Ігар, Каталіцкія манаскія ордэны на Беларусі ў 1770-х – 1820 –х г. (Спецыфіка духоўнасці і фармацыйныя дамы) # Голубеў Валянцін, Праблемы ... Болей »


Гістарычны Альманах, 08

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

08

* Кніжны анонс * Памятка аўтарам Гістарычнага Альманаху * Разгром “Грамады”. За кулісамі палітычнага скандалу * Рэцэнзіі * Гагуа Руслан, (Гародня) Вялікая вайна Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага з Тэўтонскім ордэнам у 1409-1411 г. * Зубко Вольга, Знешнепалітычная чыннасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1919 – 1920 г. ва ўкраінскай інтэрпрэтацыі * Ільін Аляксандар, Раман Скірмунт у грамад... Болей »


Гістарычны Альманах, 07

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

07

* Заключнае слова ад аргкамітэту канфэрэнцыі * Навуковая хроніка * Прадмова рэдакцыі * Астрога Віктар, Беларуская гістарыяграфія найноўшага часу: праблемы перыядызацыі * Вабішчэвіч Аляксандар, З гістарыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі 1920 – 30-х гадоў: пытанні перыядызацыі нацыянальна-вызвольнага руху * Галубовіч Віталь, Перыядызацыя як праблема гістарыяграфіі гісторыі Беларусі * Голубеў Валянцін, Эканам... Болей »


Гістарычны Альманах, 06

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

06

* Літоўскага ў палітыцы расейскага царызму напярэдадні вайны 1812 г. * Біч Міхась, Мой шлях у навуку * Біч Міхась, Паўстанне 1863-1864 г. Кастусь Каліноўскі * Гардзееў Юры, Заўвагі да праблемы даследаванняў гісторыі Гародні (на падставе выдання серыі Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка горада Гродна. Мінск, 1999.) * Ерашэвіч Аляксандр, Палітычныя праекты адраджэння Рэчы Паспалітай і Вялікага Княства * Ігар ... Болей »