Pranevich Genadz, Leu Sapieha

Leu Sapieha

Life for Native Land (short biographical essay)

Pranevich Genadz

An ardent patriot and humanist Lev Sapieha’s political and working biography is revealed by accessible and modest means. He was the Chancellor of the Great Duchy of Lithuania, one of the founding fathers of the well-known Lithuanian Statute of 1588. It is addressed to deputies and local government activists, NGOs’ friends and to everyone who is interested in the life of the outstanding people of the motherland. Болей »


Швед Вячаслаў, Данскіх Сяргей, Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў

Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх...

Швед Вячаслаў, Данскіх Сяргей

У манаграфіі даследуецца комплекс пытанняў, звязаных з заходнім рэгіёнам Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў (1805 - 1815): дэмаграфічныя і гаспадарчыя змены, планы Французскай і Расійскай імперый і іх саюзнікаў у дачыненні да заходнебеларускіх земляў, баявыя дзеянні падчас вайны 1812 года, удзел насельніцтва заходняга рэгіёну Беларусі ў "напалеонаўскай эпапеі" і іншыя. Аўтары ўпершыню шырока выкарыстоўваюць шматлікія архіўныя крыніцы... Болей »


Ramaniuk Michaś, Białoruskie krzyże ludowe

Białoruskie krzyże ludowe

monografia

Ramaniuk Michaś

Nowa ilustrowana monografia profesora Michasia Ramaniuka „Białoruskie krzyże ludowe” została przygotowana w wyniku 25 lat badań i wędrówek po wszystkich regionach Białorusi. Michaś Ramaniuk (1944-1997) zebrał mnóstwo informacji o krzyżach białoruskich, nagrobkach oraz obrzędzie pogrzebowo-zadusznym. Na podstawie tych dokumentów została przeprowadzona przez niego pełna systematyzacja i klasyfikacja materiałów, opisane wszystkie formy i f... Болей »


Арлоў Уладзімер, Каханак яе вялікасці

Каханак яе вялікасці

Гістарычныя апавяданні, эсэ

Арлоў Уладзімер

Апавяданьні і эсэ вядатнага пісьменьніка і гісторыка нашай сучаснасьці Уладзімера Арлова – гэта багатая спадчына, якая ствараецца аўтарам і паводле якой нашчадкі без сумненьня будуць асацыяваць наш час. Зборнік апавяданьняў і эсэ Арлова праводзяць нас праз усесь складаны і пакручасты шлях беларускаг народа. Творы Арлова, дзякуючы мастацтву аўтара, дахзваляюць нам без машыны часу падарожнічаць і адчуваць сваю прысутнасьць у розных эпохах... Болей »


ПапройкіГэнрык, Праваслаўе ў Польшчы

Праваслаўе ў Польшчы

ПапройкіГэнрык

Гісторыя хрысціянства неразрыўна звязана з гісторыяй Рымскай Імперыі і яе спадчьна па сённяшні дзень жыве ва ўсім хрысціянстве. Той факт, што хрысціянства пачаткова развівалася ў асноўным на тэ-рыторыі імперыі, неяк у натуральны спосаб давёў да ўзнікнення двух асноўных падыходаў да ўспрыўманяя Царквы - усходняга і заходняга. Было гэта звязана з двума тыпамі культуры, а таксама і спосабамі мыс-лення на тэрыторыі імперыі - грэчаскім і рым... Болей »


Tobjański Zbigniew, Czesi w Polsce

Czesi w Polsce

Tobjański Zbigniew

Praca niniejsza jest nieco zmienioną wersją mojej rozprawy doktorskiej poświęсonej dziejom Czechów, osiadłych na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku, obronionej w 1991 r. w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii w Warszawie pod kierownictwem prof. Janusza Zamowskiego. Wydarzenia ostatnich lat kilkunastu świadczą wymownie, iż ożyły i zaostrzyły się stare problemy narodowe i konflikty narodowościowe, pojawiło się też szereg nowych p... Болей »


Каўка Аляксей, укладанне, Скарыніч, выпуск 2

Скарыніч

Літаратурна-навуковы гадавік

Каўка Аляксей, укладанне

У чарговым «Скарынічы» змешчаны матэрыялы пра Ф. Скарыну, Ганну і Адама Бабарэкаў, Я. Станкевіча, з рукапіснае або малавядомае спадчыны М. Улашчыка, А. Смоліча, Я. Лёсіка, I. Луцкевіча, з дыскусій на ўгодкі Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 г., Ф. Багушэвіча, палемічныя артыкулы аб нацыянальнай свядомасці, адраджэнні народаў Беларусі, Украіны. Выданне зацікавіць кожнага чытача, дапытлівага нескажоных старонак мінулага Бацькаўшчын... Болей »


Каўка Аляксей, укладанне, Скарыніч, выпуск 1

Скарыніч

Літаратурна-навуковы гадавік

Каўка Аляксей, укладанне

У зборніку разглядаюцца праблемы вывучэння творчай спадчыны Ф. Скарыны. Асобнымі раздзеламі вылучаны ўспаміны і архіўныя дакументы пра жыццё і творчасць выдатных дзеячаў беларускай навукі і культуры М. М. Улашчыка, Б. I. Эпімаха-Шыпілы, a таксама матэрыялы Маскоўскага Таварыства Беларускае Культуры імя Ф. Скарыны. Выданне разлічана на творчую, навуковую, настаўніцкую інтэлігенцыю, студэнцтва, на шырокага, кожнага пабуджанага чытача. Болей »


Лукашук Аляксандр, Філістовіч

Філістовіч

Вяртаньне нацыяналіста

Лукашук Аляксандр

9 верасьня 1951 году пад Маладэчнам прызямліўся парашутыст... Яго адзінай любоўю была Беларусь. Яго адзінай стыхіяй было змаганьне за яе волю і незалежнасьць. Сябры параўноўвалі Янку Філістовіча з Кастусём Каліноўскім, суайчыньнікі ніколі ня чулі ягонага імя. Цэлы год, хаваючыся ад органаў МГБ па вёсках і лясах, Янка Філістовіч наладжваў беларускае нацыянальнае паддольле, стварыў сваю партызанскую групу, выдаваў у лесе газэту "Жыве Бела... Болей »


Акінчыц Фабіян, Правакацыя беларускага народу

Правакацыя беларускага народу

(да справы б. старшыні Грамады Б. Тарашкевіча)

Акінчыц Фабіян

Тое, што казалі сьведкі на працэсе Грамады даводзючы, што некаторыя з яе правадыраў, зьяўляюцца нічым іншым як звычайным снарадзьдзем у руках Комінтэрну, — зусім выразна выявілася нават для сцэптыкаў пасьля таго, як Тарашкевіч выехаў у Бэрлін, а ягоныя таварышы Рак Міхайлоўскі, Бурсэвіч і Мятла ў Саветы. Апынуўшыся ў Бэрліне, Тарашкевіч пзчынае вясьці там аткрытую камуністычную і процібеларускую акцыю, каторая прыняла асабпіва яскравыя ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-445]   Наступная   Апошняя