Бандарук Канстанцін, Адзінае на патрэбу

Адзінае на патрэбу

Бандарук Канстанцін

«Адзінае на патрэбу» - трэцяя кніга святара, паэта, мастака, журналіста айца Канстанціна Бандарука. Як і две папярэднія, складаецца з гутарак на рэлігійныя тэмы. Гэтак, як і ў папярэднім зборніку, азагалоўленым „Праўда вас вызваліць”, у гэтым сабраны некалькі дзясяткаў тэкстаў на самыя розныя тэмы, якія з’явіліся на працягу некалькіх гадоў. Гэта, па-першае, каментарыі на тэму 10-ці запаветаў, якія, на думку аўтара, заўсёды актуальныя, я... Болей »


Życie wypełnione śpiewaną modlitwą

Życie wypełnione śpiewaną modlitwą

Oto trafia do rąk Czytelnika album niezwykły, gdyż niezwykłym jest człowiek, jakiego przedstawia i o którym opowiada. Niepokorny wobec życia, trudności i przeciwności losu, pełen pokory w obliczu Boga i wobec sztuki. Człowiek pogranicza, subtelny i wrażliwy, o bogatej wyobraźni, skłonny do myślenia mistycznego, obdarowany wieloma talentami. Ks. Jerzy Szurbak wyszedł z domu usytuowanym na skrzyżowaniu kultur, wiar i języków. Urodził się ... Болей »


Матвеева Наталия, Солнцеворот: праздники, обычаи, предания

Солнцеворот: праздники, обычаи, предания

(Церковно-народный месяцеслов)

Матвеева Наталия

Эта книга — своеобразная энциклопедия народных и церковных праздников, обычаев и преданий не только разных веков, но и разных территорий восточных славян. В яркой, образной и доступной форме, прекрасным языком автор раскрывает историю, содержание и особенности их становления. Несомненное достоинство книги в том, что повествование ведется на основе глубокого обобщения громадного эмпирического материала, в тесном взаимопереплетении обшей ... Болей »


Бондаренко Эльга, Праздники христианской Руси, второе, стереотипное

Праздники христианской Руси

Русский народный православный календарь

Бондаренко Эльга

Эта книга построена как календарь основных христианских праздников, знакомит с жизнеописаниями святых, канонизированных Русской Православной Церковью. Имя каждого святого указано двумя способами — по церковному календарю и по народной традиции. В сборнике много описаний народных обычаев, русских пословиц и поговорок. Издание второе, стереотипное. Болей »


Maroszek Józef, Boćki

Boćki

Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych

Maroszek Józef

Badania prowadzone w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku zaowocowały przygotowaniem kolejnego zeszytu w serii Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych. Po rozpoczynającym cykl dokumencie erekcyjnym kościoła w Niewodnicy, ukazuje się akt powołania parafii w Boćkach. Ośrodek pragnie w dalszym ciągu upowszechniać wiedzę o kształtowaniu się struktury parafialnej na obs... Болей »


Лісейчыкаў Дзяніс, Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг.

Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага свят...

Лісейчыкаў Дзяніс

На падставе шырокага кола крыніц з архівасховішчаў Мінска, Гродна і Вільні пададзена рэканструкцыя штодзённага жыцця ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720-1839 гг. Праца з'яўляецца першым у айчыннай гістарыяграфіі спецыяльным даследаваннем, напісаным у рэчышчы канцэпцыі гісторыі штодзённасці. Кніга адрасавана гісторыкам, архівістам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі рэлігіязнаўства і гісторыі Беларусі... Болей »


Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawneg...

Kolejny tom serii Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, poświęcony obiektom d. woj. brzesko-litewskiego zawiera 29 monografii, począwszy od dużych założeń kościelno-klasztomych, po skromne cmentarne i przydrożne kapliczki. Zostały w nim uwzględnione zespoły sakralne Pińska, zarówno istniejące, jak i te znane jedynie z archiwaliów bądź przekazów ikonograficznych, świątynie będące filiami l... Болей »


Mironowicz Antoni, Serafion Połchowski

Serafion Połchowski

władyka białoruski

Mironowicz Antoni

Przedstawiam sylwetkę kolejnego władyki białoruskiego, ordynariusza tak ważnej diecezji w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Po opracowaniu biografii Sylwestra Kossowa, Teodozego Wasilewicza, Józefa Nielubowicza Tukalskiego, Józefa Bobrykowicza i Sylwestra Czetwertyńskiego chciałbym przybliżyć postać Serafiona Połchowskiego. Wszystkie wymienione postacie łączy pobyt na katedrze białoruskiej (władyctwie mścisławsko-orsza... Болей »


Яновіч Сакрат, Праваслаўная Царква ў Беластоцкім Краі і беларуская мова ў ёй

Праваслаўная Царква ў Беластоцкім Краі і бела...

Роздумы

Яновіч Сакрат

Нарыс „Праваслаўная Царква ў Беластоцкім Краі і беларуская мо¬ва ў ёй” напісаў жыхар Беласточ-чыны, не падаўшы свайго прозь¬вішча. На Захад твор трапіў у выглядзе брашуры, выданае ў Польшчы ў 1981 годзе ў колькасьці 100 экзэмпляраў (лацін¬каю). У канцы выданьня, выпушча¬нага „на правох рукапісу”, пададзеная „заканадаўчая падстава” пу¬блікацыі: Ustawa z dnia 31 lipсa 1981 г. — o kontroli publikacji i widowisk, art. 4.1.22 (Dz.U. nr 20); ... Болей »


Севярынец Павал, Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя

Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя

1917 - 2017

Севярынец Павал

“Беларуская хрысціянская дэмакратыя: 1917-2017” – не проста кніга пра палітычную партыю ці ідэалогію. Гэта і жыццяпіс шляху сотняў забытых герояў, якія пайшлі на пакуты і смерць дзеля Бога і Беларусі. Гэта і наўпроставы адказ тым, хто святкуе сёлета стагоддзе самай крывавай у гісторыі чалавецтва рэвалюцыі. Гэта і разважанне пра самую эфектыўную незалежніцкую арганізацыю міжваеннага часу – Беларускую Хрысціянскую Дэмакратыю. І гэта, упэ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-99]   Наступная   Апошняя