Szwed Wiktor, Kwiatkowski Waldemar, ... A moje życie - to powroty...

... A moje życie - to powroty...

Zeszyt fotograficzny

Szwed Wiktor, Kwiatkowski Waldemar

Urodził się na Białostocczyźnie we wsi Morze. W 2005 roku ukończy 80 lat. Cytując prof. Aleksego Pietkiewicza „... jest poetą nie tylko z łaski Boga, lecz także poetą niezmiernie białoruskim. Uformował się w regionie, gdzie silnie krzyżują się wyznania, języki, upodobania i poglądy różnych narodów (...) W tym skrzyżowaniu wypracował swoją najukochańszą drogę do ojcowskich zagród i mogił dziadków i uczynił ją poetycką świątynią białorusk... Болей »


Зьніч, ...апошняму земляніну...

...апошняму земляніну...

Зьніч

...у гэтым зборнічку - зьнічовы раз-моўі і мадуляцыі апошняга й даўніх часоў......вершаваныя прамаўленьні розных лірычных герояў - спроба асэнсаваць глябальны віток гісторыі - у кантэксьце 1000-годзьдзя Хрышчэнь-ня Русі (1988) і 2000-годзьдзя зямнога шляху Збавіцеля (2000-2033)... Болей »


Буйло Канстанцыя, ...Коціцца рэха

...Коціцца рэха

Вершы, паэма, лісты

Буйло Канстанцыя

Няма ў Беларусі такой мясціны, дзе не спявалі б цудоўную песню "Люблю наш край..." Аўтар слоў яе Канстанцыя Буйло ўжо ў пачатку нашага стагоддзя выявіла сябе такім адметным паэтам-лірыкам, якога заўважыў сам Янка Купала. Першая яе кніга, якую склаў менавіта Купала, выйшла ў свет у 1914 годзе. Адарваная на ўсё астатняе жыццё ад Беларусі, Канстанцыя Буйло на працягу ўсяго свайго доўгага жыцця ўносіла прыкметны ўклад у нашу паэзію. Сведчан... Болей »


…Пачуць, як лёсу валяцца муры

…Пачуць, як лёсу валяцца муры

Памяці Генадзя Кісялёва

У выдавецтве «Лімарыус» выйшла кніга памяці літаратуразнаўца Генадзя Кісялева «… Пачуць, як лёсу валяцца муры». У ёй — поўная бібліяграфія даследчыка, успаміны пра яго і артыкулы, сугучныя тэмам, з якімі ён працаваў. Для кнігі напісалі тэксты Адам Мальдзіс, Арсень Ліс, Міхась Тычына, Віталь Скалабан, Мікола Хаўстовіч, Язэп Янушкевіч, Сяргей Запрудскі… Уклалі кнігу дачка вучонага Лія Кісялёва і даследчык літаратуры Аляксандр Фядута. Ёсць... Болей »


Рублеўскі Сяргей, 'Ў, тое, што мы скарацілі

'Ў, тое, што мы скарацілі

апавяданні, эсэ

Рублеўскі Сяргей

У гэтай кнізе, як і ў ранейшых, аўтар добра пазнавальны ў сваёй пачуццёвай узрушанасці, у вясёлай іроніі і філасофскай разважлівасці. Пераканаўчая стылёвая аснова твораў спрыяе лёгкаму быццю чытача ў беларускім вербальным свеце. Болей »


"... a w Kuraszewie to się zawsze śpiewało"

Jubileusz Zespołu śpiewaczego "Niezabudki" z Kuraszewa

Swoją przygodę artystyczną (z inicjatywy p. Niny Grygoruk) zespół rozpoczął w 1974 r. udziałem w Powiatowych Dożynkach w Hajnówce. Rok następny to udział w czterooso­bowym składzie (jak piszą w swojej kronice) w Konkursie w Siemiatyczach. Lata następne to, nadanie nazwy "Niezabudki - Niezapominajki" i koncerty, koncerty... Uczestniczyli w programach artystycznych z okazji Dożynek, Rocznic, Przeglądów, Zlotów i Zjazdów, Festiwali Piosenk... Болей »


Дзярновіч Алег,

"... in nostra Livonia"

Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVІ стст. Сістэматызацыя і актавы аналіз

Дзярновіч Алег

У цэнтры ўвагі аўтара манаграфіі - гісторыя ўзаемадачыненняў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніі ў канцы XV - першай палове XVI стст. Тэма гэтая пададзена праз прызму дакументальных крыніц. Таму шмат увагі ў кнізе надаецца методыцы даследавання, а менавіта фармулярнаму аналізу актаў. Апроч таго, пад увагу трапляюць і археаграфічныя аспекты выдання крыніцаў, а менавіта гісторыя і методыка іх публікацыі. Галоўныя героі прапанаванай... Болей »


Pelica Grzegorz Jacek,

"Bałachowcy" Stanisława Lisa-Błońskiego jako ...

Pelica Grzegorz Jacek

Autor opracowania Bałachowców Stanisława Lisa-Błońskiego, będąc studentem historii w latach 1988-1993 dał się poznać jako pasjonat dziejów Regionu Lubelskiego i wnikliwy badacz zasobów archiwalnych. Jego praca magisterska pt. Duchowieństwo prawosławne w województwie lubelskim w latach 1918-1939, obroniona w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS w 1993 roku, była dobrym owocem kwerendy mało znanych dotąd źródeł archiwalnych. Болей »


Dobroński Adam, Filipow Krzysztof,

"Dziesiątacy" z Białegostoku

10 Pułk Ułanów Litewskich

Dobroński Adam, Filipow Krzysztof

Wśród wielu pułków kawalerii znajdujących się na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr III w Grodnie na specjalną uwagę zasługuje niewątpliwie 10 Pułk Ułanów Litewskich z Białegostoku. Była jedyna formacja jazdy znajdująca się w tym mieście wojewódzkim w II Rzeczypospolitej. Tak jak każdy oddział wojskowy, tak i 10 Pułk Ułanów sięgał w swojej tradycji do zamierzchłej przeszłości chcąc nadać służącym w nim szeregowym i oficerom większego s... Болей »


"Niewolnicy" III Rzeszy

Pamiętamy z podręczników historii starożytnej podstawowe terminy i fakty z epoki niewolnictwa, także powroty tego stanu rzeczy w wiekach późniejszych. Na ziemiach polskich nigdy te formy deprawacji społecznej nie występowały masowo. Nigdy, aż do połowy XX wieku! Wtedy to obaj okupanci postanowili wykorzystać dla własnych celów strategicznych zasoby siły roboczej obywateli II Rzeczypospolitej. Zachęty dobrowolne nie skutkowały należycie,... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642]   Наступная   Апошняя