Woltanowski Andrzej, wstęp i opracowanie, Józef Wybicki i inni

Józef Wybicki i inni

wybór publicystyki powstania kościuszkowskiego

Woltanowski Andrzej, wstęp i opracowanie

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 1996

Opracowanie graficzne: Pietruk Władysław

Wydawca: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Wymiary: 176 s.

ISBN: 83-86423-35-8

Kategoria: Historia

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [3428]

Czasy Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej w polskim Oświeceniu to na pewno dwa okresy najintensywniejszych prac propagandowych w kształtowaniu opinii publicznej. Świadczą o tym chociażby same liczby wydawanych wówczas druków ulotnych i broszur. W latach Sejmu wydrukowano jak oszacować można ponad 3500 tekstów. W ciągu tylko siedmiu miesięcy działań insurekcyjnych zapewne około 1000, z czego ponad 800 zostało odnalezionych i częściowo tylko ujawnionych naukowo. Bibliografia polska odnotowuje zdecydowanie więcej pozycji wydawniczych z lat Sejmu niż 1794 r. Należy podkreślić, że aż ok. 3/5 druków powstańczych nie obejmuje dzieło Karola Estreichera. (Wstęp, fragment)

Katalog: BTH

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)