K. B., Życiorys Powstańca z 1863 r.

Życiorys Powstańca z 1863 r.

K. B.

„Powstanie 1863 roku wraz z całą jego epoką"— wedle słów Marszałka Józefa Piłsudskiego — „czeka dotąd jeszcze na swoją historję. Nieliczne prace, dotykające tego tematu, są zaledwie próbami." Tymczasem wymierają ostatni uczestnicy powstania, ostatni jego świadkowie. Wielka Wojna przeszła przez nasze ziemie szeroką falą zniszczenia. W jej potopie zatonęły nieliczne pamiątki, zginęły przechowywane z pietyzmem listy i dokumenty. Obowiązk... Więcej »


Żydzi wschodniej Polski

Żydzi wschodniej Polski

Kobieta żydowska

Kolejny tom cyklu Żydzi wschodniej Polski wydany z inicjatywy białostockich badaczy przykuwa uwagę przemyślanym połączeniem perspektywy historycznej, literaturoznawczej, socjologicznej z perspektywą genderową, inspirowaną z jednej strony - dokonaniami krytyki feministycznej, z drugiej - ustaleniami biografistyki i obserwacjami życia codziennego. Nie metodologia jest tu spoiwem, ale wybór konkretnego tematu. Bohaterką kolejnego tomu zost... Więcej »


Żydzi Wschodniej Polski

Żydzi Wschodniej Polski

Świadectwa i interpretacje

Józef Chazanowicz urodził się w Grodnie 22 października 1844 roku w pobożnej rodzinie żydowskiego kupca (choć są źródła podające Goniądz jako miejsce urodzenia), polski lekarz, bibliofil, współtwórca Narodowej i Uniwersyteckiej Biblioteki Izraela. W roku 1866 podjął studia medyczne w Królewcu. Utrzymywał się wtedy z pisania miejscowym kupcom listów handlowych po rosyjsku oraz z drobnych zapomóg królewieckiej gminy żydowskiej. W roku 187... Więcej »


Leszczyński Anatol, Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r.

Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 17...

Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne

Leszczyński Anatol

W XVII i XVIII w. żydzi stanowili około 7% ludności całej Polski, -znacznie wyższy był odsetek ludności żydowskiej w miastach. Żydzi brali aktywny udział w wielu dziedzinach życia gospodarczego; ich dzieje są więc nierozłączne z historią Polski. Dotychczasowi badacze opracowywali dzieje Żydów polskich przeważnie na terenie całej Rzeczypospolitej lub większych skupisk, ważniejsze zagadnienia gospodarcze oraz życie gminne (kahalne) (Ostat... Więcej »


Zygmunt Gloger

Zygmunt Gloger

pisarz, myśliciel, uczony: studia

Prezentowany tom studiów przynosi wyniki badań sesji naukowej. Jej organizatorzy uważają, że jest to wstęp do działań zakrojonych na szerszą skalę, mających na celu pełne odzyskanie twórczości - jakże wszechstronnej, bogatej - Zygmunta Glogera dla nowoczesnej kultury polskiej, która weszła w XXI wiek. Zgadzam się z redaktorami tomu, że autor Encyklopedii staropolskiej w sposób naturalny powinien stać się pomostem między staropolską dawn... Więcej »


Стагановіч-Кольба Тамара, А брэзкі з мінулых гадоў

А брэзкі з мінулых гадоў

Стагановіч-Кольба Тамара

Кніга «Абрэзкі з мінулых гадоў» (37-я ў серыі «Бібліятэка Бацькаўшчыны» Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына») — гэта ўспаміны беларускай мастачкі Тамары Стагановіч-Кольба. Дзяцінства на роднай Наваградчыне, выезд разам з бацькамі ў Нямеччыну ў часе Другой сусветнай вайны, украінская гімназія ў лагерах для перамешчаных асобаў, прыбыццё ў ЗША на сталае жыхарства, навучанне мастацтву, сямейнае, прафесійнае і грамадскае жыццё — пра ўс... Więcej »


Каханоўскі Генадзь, А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...

А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...

З біяграфіі Максіма Багдановіча

Каханоўскі Генадзь

Важная падзея ў жыцці Максіма Багдановіча — паездка на Беларусь летам 1911 г. Аўтар на аснове архіўных знаходак — а гэта ўспаміны сучаснікаў, лісты нашаніўцаў і бацькі паэта да знаёмых Максіма — узнаўляе бадай самы плённы, так званы ракуцёўшчынскі, перыяд у творчасці паэта. Выданне падрыхтавана да 80-годдзя сустрэчы Максіма Багдановіча з Беларуссю і 100-годдзя з дня нараджэння. Więcej »


Шыла Мікола, А што далей

А што далей?

Кароткі нарыс узаемаадносінаў сярод беларускай эміграцыі

Шыла Мікола

Умовы, у якіз разьвівалася беларускае нацыянальнае жыцьцё ў апошніх дзесяцігодзьдзях, сучаснае міжнароднае палітычнае палажэньне, урэшце, пасіленьне барацьбы паміж заходнімі дэмакрацыямі на чале з Амэрыкай і Англіяй і тоталітарным Усходам на чале з Савецкім Саюзам, - усё гэта не засталося бяз уплыву і на ўзаемаадносіны паміж нашай беларускай эміграцыяй. Więcej »


Рыжкоў М. І., Аб Асноўных напрамках эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР на 1986—1990 гады і на перыяд да 2000 года

Аб Асноўных напрамках эканамічнага і сацыяльн...

Даклад XXVII з’езду КПСС

Рыжкоў М. І.

Таварышы дэлегаты! Паважаныя госці! Амаль сем дзесяцігоддзяў Камуністычная партыя Савецкага Саюза ўпэўнена вядзе краіпу па шляху, указанаму вялікім Леніным. Асаблівае месца ў гераічнай гісторыі партыі і народа зойме XXVII з’езд КПСС. Яму суджана вызначыць стратэгію руху нашай Радзімы наперад на вельмі адказным этапе камуністычнага будаўніцтва, пакласці пачатак карэнным пераўтварэнням усіх бакоў жыцця савецкага грамадства. У Палітычным д... Więcej »


Гайдук Мікола, Аб чым шуміць Белавежская пушча

Аб чым шуміць Белавежская пушча

Казкі і легенды

Гайдук Мікола

Як здарыцца вам калі-небудзь пабываць у Белавежскай пушчы, вы абавязкова прыслухайцеся да яе гоману. Не маўчыць яна ніколі. Кожны раз, як я наведваў Белавежу і ўслухоўваўся ў гэты яе няспынны пошум, мне здавалася, што чую нейкае бясконцае апавяданне на дзіўнай, незразумелай мне мове. Раз лілося яно так жвава і весела, што ўсё навокал аж звінела і ззяла, іншы раз разлягаўся ў ім маркотны стогн, ад якога пушчанскія страхотныя бурыя вывара... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647]   Następna   Ostatnia