Karczewska Małgorzata, Karczewski Andrzej, Pro Patria

Pro Patria

Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec

Karczewska Małgorzata, Karczewski Andrzej

Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec" poświęcona jest historii pomników ku czci poległych oraz cmentarzy wojennych w których spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w walkach o Twierdzę Osowiec w latach 1914-1915. Болей »


Надсан Аляксандр, Pro patria aliena

Pro patria aliena

Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Друі (1924—1938)

Надсан Аляксандр

Праца прысьвечаная гісторыі кляштару беларускіх айцоў марыянаў у Друі ў пэрыяд між дзьвюма сусьветнымі войнамі мінулага стагодзьдзя на фоне тагачаснай палітычнай і рэлігійнай сытуацыі ў Заходняй Беларусі, а таксама ватыканскай усходняй палітыкі. Разглядаюцца прычыны, з якіх кляштар ня змог зрабіць свой унёсак у справу адраджэньня Грэка-Каталіц-кай царквы ў Беларусі і ня здолеў стаць цэнтрам беларускага духоўнага жыцьця для каталікоў рым... Болей »


Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski

Problemy rozwoju przygranicznych regionów wsc...

Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, wiele uwagi w swoich badaniach poświęcają przygranicznym regionom wschodniej Polski. Dotychczasowe efekty badań, organizowanych konferencji zostały przedstawione w kilkunastu pozyq'ach o charakterze monograficznym. Prezentowany zbiór artykułów w niniejszym tomie, zatytułowany „Problerny rozwoju przygranicznych ... Болей »


Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi

Problemy świadomości narodowej ludności polsk...

Материалы Международной научной конференции, Гродно, 16-18 ноября 2001 г.

Proponujemy Państwu wydanie materiałów Międzynarodowej Konferencji "Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi", która odbyła się w dniach 16-18 listopada 2001 roku w Grodnie. Konferencję zorganizował Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi wspólnie z naukowcami z Grodna, Mińska, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Ełku, którzy od kilku lat zajmują się badaniami naukowymi problemów egzystencji Polaków na B... Болей »


Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło

Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło

Materiały z sezji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego (Poznań 7-8 X 1994 r.)

Na początku września 1984 r. w wieku 86 lat tragicznie zginął Henryk Łowmiański — profesor dwóch uniwersytetów: Stefana Batorego w Wilnie (1934-1939) i Adama Mickiewicza w Poznaniu (1945-1968), wybitny znawca dziejów Słowiańszczyzny, jeden z najznakomitszych polskich historyków. Już w okresie wileńskim międzynarodową sławę przy niosła Mu praca Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (Wilno 1931-1932), słusznie uznawana... Болей »


Proglas, 5-6 1997

Proglas

5-6 1997

* Wspomnienie o M. Sorescu * Wywiad z prof. J. Gierowskim * Babiński G., O etniczności * Babiński G., O Ukraińcach * Bibo I., Węgierski październik '56 * Bielawski M., O teologii między Wschodem a Zachodem * Bonarek J., Postaci ucieszne * Borzyszkowski J., O nowoczesnym ruchu kaszubskim * Bruski J. J., Bibliografia Środkowoeuropejska * Chazbijewicz Selim, Poezja * Czajino Ida, Poezja ... Болей »


Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do roku 2006

Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskie...

Kulturę można zdefiniować jako całość materialnego i duchowego dorobku danego społeczeństwa. Stanowi ona o tożsamości narodu. Jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku kolejnych pokoleń. Niejednokrotnie w dziejach pozwoliła przetrwać narodom. Dzięki niej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączy się w spójną całość. Kulturę tworzy człowiek i jednocześnie jest przez nią kształtowany. Kultur... Болей »


Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w RP

Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i ...

Zapis konferencji zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Unii Wolności w dniu 21 listopada 2000 r.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym[1] mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium ... Болей »


Prospects for Democracy in Belarus, 2

Prospects for Democracy in Belarus

This book is a joint project of the German Marshall Fund of the United States and the Heinrich Böll Foundation and comes in the wake of two conferences – one in Warsaw, Poland, another in Bratislava, Slovakia – which examined recent developments in Belarus. This volume brings together contributions from democracy activists, analysts, policy makers and opinion leaders from Belarus, Europe and North America who share a deep concern about ... Болей »


Gonera Katarzyna, Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce

Jak bronić swoich praw?

Gonera Katarzyna

Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki objętej dwiema dyrektywami Rady Unii Europejskiej: pierwsza 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadza zasadę równego traktowania osób bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, nie tylko w sferze zatrudnienia, ale także ochrony społecznej, edukacji oraz dostępu do dóbr i usług świadczonych publicznie, druga 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. dotyczy ustano... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649]   Наступная   Апошняя