Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства а...

О проекте плана мероприятий "О совершенствовании воспитательной, информационно-пропагандистской и физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования на 2002—2003 годы". Болей »


Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства а...

Міністэрства адукацыі Рэспублкі Беларусь аб'яуляе Пералік падручнікау і вучэбных дапаможнікау, прыгодных для выкарыстання у школьных бібліятэчных фондах у 2002/2003 навучальным годзе. Болей »


Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства а...

Заслушав и обсудив информацию начальника управления дошкольного воспитания Коростелевой Т. М. и директора Научно-методического центра учебной книги и средств обучения Зносенко Г. П., коллегия Министерства образования отмечает, что в Концепции дошкольного образования и программе по ее реализации на 2001—2010 годы выдвигаются две ведущие цели: удовлетворение запросов родителей на образование их детей от 0 до 6—7 лет и повышение качества д... Болей »


Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства а...

Коллегия Министерства образования Республики Беларусь, обсудив доклад начальника Главного управления высшего и среднего специального образования Добрянского В. М. об итогах приема в вузы и ССУЗы, отмечает, что проведенная соаместная подготовительная и организационная работа Министерства образования и учебных заведений и контакте с государственной комиссией по контролю вступительных экзаменов позволила провести прием в установленные срок... Болей »


Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства а...

Узгодненыя з Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь вучэбныя планы агульнаадукацыйных школ Рэспублікі Беларусь на 2001/2002 навучальны год Болей »


Бохан Юрый, Зброя Вялікага княства Літоўскага 1385-1576

Зброя Вялікага княства Літоўскага 1385-1576

Бохан Юрый

Выданне ставіць перад сабой мэту прадставіць у максімальна даступнай форме матэрыял, які паспрыяў бы разуменню спецыфікі развіцця ваенна-тэхнічнай думкі на землях, што калісці ўваходзілі ў склад шматэтнічнай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага. Прыводзяцца найлепшыя ўзоры выяўленчых крыніц, а таксама рэканструкцыі, выкананыя аўтарам, шэрага мадэлей узбраення, тыповых для розных адрэзкаў часу ў рамках азначанага перыяду. Выданне зацік... Болей »


Храпавіцкі Андрусь, Звышдоза

Звышдоза

Overdose

Храпавіцкі Андрусь

Цягне маё ўяўленьне туды, / Дзе горад мой больш, чым кут на касьцёх, / Дзе людзі ня бавяць у нябыце гады. / О, як я б жадаў перайсьці той парог! / Няўпэўнены крок у сьвеце чужых, / Сваё, пахаванае ў руінах. / Гартаю старонкі хвалюючых кніг, / А чую варожыя кпіны. / Дзе копулы тыя? Мо' гэта міт? / I места маё толькі вяроза? / Той скажа: "Ці быў гэны твой калярыт? / Свой горад высока ўзносіш!" / Няхай сабе кажуць, бо горад ня мой, / Няма ... Болей »


Згукі Бацькаўшчыны

Згукі Бацькаўшчыны

Зборнік

У кнігу ўвайшлі творы беларускай літаратуры ад сярэдневяковага часу, пачынаючы ад Еўфрасінні Полацкай і Кірылы Тураўскага, і да пачатку XX стагоддзя. Болей »


Рассадзін Сяргей, Землі амаль невядомыя

Землі амаль невядомыя

Будучая Беларусь паводле антычных манускрыптаў

Рассадзін Сяргей

Здаецца, нават памяць аб андрафагах, бастарнах, венедах (плямёнах і народах, якія насялялі тэрыторыю сучаснай Беларусі) павінна была даўно знікнуць. Але на старонкахтвораў "бацькі гісторыі" Герадота, "бацькі геаграфіі" Страбона, іншых грэчаскіх і рымскіх аўтараў гэтыя людзі жывуць, гандлююць, ваююць і мірацца з суседзямі, выконваюць абрады, звычаі продкаў. Яны ж былі, мусіць, і тваімі продкамі, чытач! Ім прысвечана гэта кніга. Трэба спа... Болей »


Зерна і плевелы

Зерна і плевелы

Оценка реализации программы содействия странам центральной и восточной Европы "МАТРА" в 1994-1997 года

Настоящее исследование представляет собой анализ реализации программы "Матра" в период 1994-1997 гг., осуществленный Инспекцией по оценке эффективности политики Министерства иностранных дел Нидерландов. Цель исследования - оценка вклада программы в процессы социальной трансформации в странах Центральной и Восточной Европы и выработка рекомендаций на будущее. В первой части доклада содержится обзор основных характеристик программы и ее э... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]   Наступная   Апошняя